Bilde12

Byggeprosjektet

Prosjektet:

Valdres lokalmedisinske senter er på ca. 7600m2 BTA og omsorgsboliger på ca. 2600m2 BTA. Tilsammen ca 10200m2 BTA.

Prosjektets totale kostnader er 353,5 mill.kr.  inkl. mva.  Prosjektet finansieres slik:

Tilskudd fra Husbanken                             kr  70,5 mill.kr

Lån Kommunalbanken                               kr 192,5 mill.kr

Egenkapital                                              kr  20 mill.kr

Refusjon MVA                                           kr 70 mill.kr.

Prosjektet er en totalentreprise og omfatter bl.a. lokaler for legevakt, dialyseavdeling, korttids sykehjemsplasser, tannlegeavdeling, fysio- og ergoterapiavdeling, og omsorgsboliger.

Bæresystemet er i stål og betong og utvendige vegger er i teglforblanding med zinkkledning på utkragede og tilbaketrukkede arealer.

Det er lagt vekt på at bygget skal være fleksibelt med gode muligheter for fremtidige tilpassinger og bæresystem er forberedt for en ekstra etasje.

Prosjektet er etter anbud som totalentreprise tildelt  A/S Valdresbygg og Veidekke Entreprenør AS (avd.Hallingdal) i et samarbeidsprosjekt.  Anbudssummen er vel 292 mill.kr inkl. mva.

Byggestart var i august 2013 og selve senteret vil være ferdigstillet 15. januar 2015, omsorgsboligdelen i mai 2015.

Fra byggherresiden ledes prosjektet av styreleder Øivind Langseth.  Prosjektleder er Bjarne Palm i Norconsult a.s. og byggeleder Gudmund Hovrud i Byggteknikk Valdres a.s.

 

Økonomi

Totale leieinntekter er i 2016, første hele driftsår anslått til 17 mill.kr.  Selskapets styre regner med at så vel øknomi som likviditet i selskapet er selvfinansierende fra første driftsår.

Bilder fra byggestart i august 2013 til åpningen i januar 2015 - se bildegalleri nedenfor. Klikk på et bildet og bruk piltastene for å få se alle bildene. 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes