Fra E16

Eiendomsselskapet

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS (VLMS-E-IKS) er et interkommunalt selskap i Valdres med formål om å bygge og eie bygg samt leie ut lokaler for helserelaterte tjenester i Valdres.

Selskapet

Selskapet er stiftet 22. mars 2012 og har en innbetalt egenkapital på kr 12.000.000,-.  Eierforholdet er fordelt med 50% på Nord-Aurdal kommune, og 50% på de øvrige Valdreskommunene, slik at Sør-Aurdal og Øystre Slidre kommuner eier 12,7% hver, Vestre Slidre kommune eier 9,7%, samt at Vang og Etnedal kommuner eier 7,5% hver.

Selskapet ledes av et representantskap sammensatt av ordførerne i eierkommunene, samt varaordføreren i Nord-Aurdal kommune, i dag ser representantskapet slik ut:

Leder: Vidar Eltun, Vang kommune.

Medlemmer: Inger Torunn Klosbøle, Nord-Aurdal kommune, Kåre Helland, Sør-Aurdal kommune, Hanne Svendsen, Øystre Slidre kommune, Toril Grønbrekk, Etnedal kommune, Eivind Brenna Vestre Slidre kommune og  Tor Erling Sæthre, Nord-Aurdal kommune.

Selskapsavtale

Selskapets styre er sammensatt slik:

Leder: Kai Egil Bachèr
Nestleder: Kristian Sagnes Damstuen
Styremedlem: Guro Råheim Kvam
Varamedlemmer: Ragnhild Strømmen Strand, Arne Leite og Bente Oxhovd.

Selskapets daglige leder er Eli Marit Fuglesteg, økonomisjef i Etnedal kommune. Selskapet har ingen fast ansatte.

Styremøter/Representantskapsmøter

Innkalling til styremøte 100419

Protokoll frå representantskap 05122018

Referat frå styremøte 210918

Referat fra styremøte 06062018

Protokoll representantskap 250518

Referat fra styremøte 110418

Referat styremøte 021017

Referat fra representantskapsmøte 241017

Referat styremøte 060917

Referat styremøte 300617

Referat representantskapsmøte 300517

 

Leietakerne:

Valdres Lokalmedinske senter - Eiendom IKS er 100% utleid.  Største leietaker er Nord-Aurdal kommune som i egen regi leier 30 institusjonsplasser, lokaler for ergo/ fysioterapeuter, 20 omsorgsboliger, kommunalt hjelpemiddellager og lokaler for hjemmetjenesten, i tillegg leier Nord-Aurdal kommune som vertskommune for regionale  tjenester lokaler til interkommunal legevakt, legevaktsentral, kommunejordmortjeneste og intermediæraveling med øyeblikkelig hjelp og rehabiliteringssenger.

Sykehuset Innlandet leier lokaler til en stor spesialistpoliklinikk, dialyseavdeling med 6 senger, røntgen og fødetilbud m/følgetjeneste.  I tillegg  leier Oppland Fylkeskommune lokaler for Valdres tannklinikk.

Om byggeprosjektet

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes