Fra E16

Eiendomsselskapet

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS (VLMS-E-IKS) er et interkommunalt selskap i Valdres med formål om å bygge og eie bygg samt leie ut lokaler for helserelaterte tjenester i Valdres.

Selskapet

Selskapet er stiftet 22. mars 2012 og har en innbetalt egenkapital på kr 20.000.000,-.  Eierforholdet er fordelt med 50% på Nord-Aurdal kommune, og 50% på de øvrige Valdreskommunene, slik at Sør-Aurdal og Øystre Slidre kommuner eier 12,7% hver, Vestre Slidre kommune eier 9,7%, samt at Vang og Etnedal kommuner eier 7,5% hver.

Selskapet ledes av et representantskap sammensatt av ordførerne i eierkommunene, samt varaordføreren i Nord-Aurdal kommune, i dag ser representantskapet slik ut:

Leder: Vidar Eltun, Vang kommune.

Medlemmer: Inger Torunn Klosbøle, Nord-Aurdal kommune, Kåre Helland, Sør-Aurdal kommune, Hanne Svendsen, Øystre Slidre kommune, Toril Grønbrekk, Etnedal kommune, Eivind Brenna Vestre Slidre kommune og  Tor Erling Sæthre, Nord-Aurdal kommune.

Selskapsavtale

Selskapets styre er sammensatt slik:

Leder: Kai Egil Bachèr
Nestleder: Martin Sæbu
Medlemmer: Åshild Reien, Arne Leite, Jorun Ødegård Bjerke
Varamedlemmer: Karin Stegarud, Harald Andris Hamre, Hilde Tveiten Døvre, Reidar Thune.
Selskapets daglige leder: Ingebjørg Pålelien

Selskapet har ingen fast ansatte.

Styremøter/Representantskapsmøter

Referat styremøte 021017

Referat fra representantskapsmøte 241017

Innkalling representantskapsmøte 241017

Innkalling styremøte 021017

Referat styremøte 060917

Innkalling styremøte 060917

Referat styremøte 300617

Innkalling styremøte 300617

Referat representantskapsmøte 300517

 

Leietakerne:

Valdres Lokalmedinske senter - Eiendom IKS er 100% utleid.  Største leietaker er Nord-Aurdal kommune som i egen regi leier 30 institusjonsplasser, lokaler for ergo/ fysioterapeuter, 20 omsorgsboliger, kommunalt hjelpemiddellager og lokaler for hjemmetjenesten, i tillegg leier Nord-Aurdal kommune som vertskommune for regionale  tjenester lokaler til interkommunal legevakt, legevaktsentral, kommunejordmortjeneste og intermediæraveling med øyeblikkelig hjelp og rehabiliteringssenger.

Sykehuset Innlandet leier lokaler til en stor spesialistpoliklinikk, dialyseavdeling med 6 senger, røntgen og fødetilbud m/følgetjeneste.  I tillegg  leier Oppland Fylkeskommune lokaler for Valdres tannklinikk.

Om byggeprosjektet

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes