Fra Strandefjorden

Flisfyring og vannkjøling gjør VLMS miljøvennlig

All oppvarming på bygget kommer fra flisfyringsanlegget og all kjøling kommer fra kaldtvann fra dypet av Strandefjorden. Det betyr at prosjektet forsynes med svært miljøvennlig og klimariktig energi.

Tor Oxhove Svalesen i Valdres Biovarme AS har hatt ansvaret for denne installasjonen i VLMS

Det forventer at VLMS vil ligge på rundt 1 000 000 kWh fjernvarme i året til oppvarming, ventilasjon, varmtvann og snøsmelting. Det tilsvarer ca 500 m3 tømmer eller 11 fullasta vogntog pr år. Flisfyring er regna som helt CO2 nøytralt og vi har forplikta oss til å ha minst 97 % fornybarandel i avtalen med NAK.

Sommerstid fyres det med trevirke som er rydda langs hovedveiene i Valdres i samarbeid med Statens Vegvesen. Sommeren 2014 ble det rydda langs FV 51 fra Leira og opp i Åbjør. Sommeren 2015 skal det ryddes langs E16 i sørre delen av Vang kommune. Alt dette virket går til fyringsanlegget på Fagernes. Det betyr at fra tidlig mai og ut oktober er det bjørk og småskog fra veikantrydding som gir varmtvann og varme til hele VLMS. VLMS er en så stor avtager av varme at det er en viktig brikke i syklusen for å bruke dette virket til noe fornuftig og for å åpne landskapet. Samt at det skaper arbeidsplasser lokalt.

Alt av kjølesystem på bygget til romkjøling (aircontiditon), datarom, laboratorier og bårerom kommer helt og holdent fra kaldtvann fra dypet av Strandefjorden. 650 meter utafor Shell hentes vannet på 30 meters dyp og pumpes opp til VLMS der det avgir kjøling og slippes så tilbake ut i fjorden.  Helt uten CO2 utslipp og på en så energieffektiv måte som det i det hele tatt går ann å få produsert kjøling på.

Nedenfor er det bilder fra prosjektet. Klikk på et bildet og bruk piltastene for å bla.

 

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes