Fra E 16

Tjenester i nytt VLMS

Valdres Lokalmedisinsk senter

Regionen har hatt et lokalmedisinsk senter siden 2003 med spesialisthelsetjenester som dialyse, røntgen, fødetilbud og en stor spesialistpoliklinikk. I tillegg har regionen samarbeidet om interkommunal legevakt og legevaktsentral siden 2000. Kommunejordmortjenesten er også et regionalt samarbeid som har pågått i mange år. Alle disse tjenestene har vært lokalisert i Fagernes legesenter og Valdres fødestogo sine lokaler.

Samhandlingsreformen utfordret Valdreskommunene til å tenke et ytterligere samarbeid og igjennom prosjekter siden 2009 er nå resultatet at nytt Valdres lokalmedisinsk senter bygges i regionsenteret Fagernes. Bygget ferdigstilles i to omganger i 2015 første del i januar og andre del sommeren 2015. Tjenestene er videreutviklet år for år

 

Spesialisthelsetjenseten

Dialyse

Røntgen

Kreftpoliklinikk

Følge- og beredskapstjeneste

Spesialistpoliklinikk

 

Interkommunale tjenester

Legevakt

Legevaktsentralen

Intermediæravdeling med kommunale øyeblikkelighjelpsenger (KAD)

Kommunejordmortjeneste

 

Oppland fylkeskommune

Valdres tannklinikk

 

Nord-Aurdal kommune

30 institusjonsplasser

20 omsorgsboliger/leiligheter 

Lokaler for hjemmetjenesten

Kommunalt hjelpemiddellager

Kommunal ergoterapi og fysioterapiavdeling

Kantine/produksjonskjøkken

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes