Oeivind Edgar

Røntgen ved VLMS

15.12.2015

Røntgen på Valdres lokalmedisinske senter (VLMS) er en desentralisert spesialisthelsetjeneste som driftes av Sykehuset …

Ole AMK Stavanger

Offisiell åpning av Nødnettet i Norge

04.12.2015

Tirsdag 1 desember 2015 var det offisiell åpning av nødnettet i Norge. Det var direktør for direktorat for nødkommunika…

IMG 0479

Jordmødrene lykkes

27.11.2015

Valdreskommunene deltok i et opplæringsprosjekt «Tidlig inn – med barnet i mente» i 2014. Her deltok barnevernstjeneste…

Gunhild

Tusen takk Gunhild

27.11.2015

Gunhild Skrutvold ble pensjonist fra 1 desember 2015. Gunhild har vært jordmor i Valdres i 33 år. Det hele startet tidl…

Avdelingsmoete

Intermediæravdelingen

28.10.2015

Intermediæravdelingen

Intermediæravdelingen består av 10 intermediærplasser, 2 kommunale akutte døgnplasser og 2 p…

Tegnebilde

Temakafe for kreftpasienter og pårørende

28.10.2015

Har du litt tid – og lyst til å bidra? Vil du bli frivillig på Temakafe for kreftpasienter og pårørende her i Valdres?

Navn Paa Veggen

Driftsorganisasjonen for virksomhet VLMS

20.10.2015

Driftsorganisasjonen gjelder for de avdelinger som er tilknyttet virksomhet VLMS som er:

Interkommunale/regionale t…

Navn Paa Veggen

Drifts- og utviklingsråd

19.10.2015

Drifts og utviklingsråd (DUR)

DUR erstatter samarbeidsorgan for VLMS og styringsorganet for Valdres legevakt. Verts…

IMG 3488

Brukerutvalg

19.10.2015

Brukerutvalg (BU)

Lov om helse- og omsorgstjenester forplikter kommuner til å ha systemer for at brukermedvirkning…

Helsepersonell

Legeutvalg

19.10.2015

Legeutvalg

Intermediæravdeling med kommunale akutte døgplasser (KAD) blir det høyeste nivået i omsorgstrappa for a…

Side 8 av 13

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes