IMG 3488

Brukerutvalg

19.10.2015

Brukerutvalg (BU)

Lov om helse- og omsorgstjenester forplikter kommuner til å ha systemer for at brukermedvirkning…

Helsepersonell

Legeutvalg

19.10.2015

Legeutvalg

Intermediæravdeling med kommunale akutte døgplasser (KAD) blir det høyeste nivået i omsorgstrappa for a…

Puslespill

Kvalitetsutvalget

19.10.2015

Kvalitetsutvalget

Stortingsmelding 10 – God kvalitet – trygge tjenester 2012/2013 stiller krav til kvalitet og pasie…

Mortne

Sykehuset Innlandet

19.10.2015

Sykehuset Innlandet har sykehus i Hedmark og Oppland, disse er: Elverum, Hamar, Tynset, Kongsvinger, Lillehammer og Gjø…

Gynekolog

Spesialistpoliklinikk

18.10.2015

Spesialistpoliklinkken har eksistert i Valdres lokalmedisinske senter siden 80 tallet. Gynekolog og øyelege er de som h…

Inger Torun Omar Jorun Ole

Interkommunale tjenester

18.10.2015

Valdreskommunene har over mange år samarbeidet godt om de interkommunale/regionale tjenestene. Nytt fra 2015 er en inte…

IMG 3488

Referat fra møter

21.09.2015

Referat fra møter i brukerutvalget legges ut på denne siden. Referat legges ut når de er godkjent i påfølgende møte.

Jonhaug

Slitasje og mestring ved kronisk sykdom - gratis kurs

15.09.2015

Slitasje og mestring ved kronisk sykdom v/Jon Haug, spesialist i klinisk psykologi, dr. philos

Haug har arbeidet m…

Bilde ØSK

Kolskurs for kommunehelsetjenesten

15.09.2015

Granheim Lungesykehus inviterer kommunehelsetjenesten til videokonferansekurs.

Tema: Kols.

  • Kurset er gratis.…

Logo 116 117 NTP2

Nytt nasjonalt legevaktsnummer 116117

01.09.2015

Det innføres nytt nasjonalt legevaktsnummer 1 september 2015.

 

Det nye nummeret er: 116117

 

Hensikten…

Side 8 av 12

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes