Lindring

Livslyst - når det røyner på

21.08.2014

Tilbud om mestringskurs for pasienter med alvorlig sykdom og deres pårørende i Valdres

Bilde Kols ØSK

Palliasjonsforum - tilbud om undervisning på VK

21.08.2014

Hver første onsdag i måneden arrangerer Palliativ enhet ,Sykehuset Telemark  HF undervisning som videokonferanse (VK) –…

Bilde NAK

KOLS kurs på Videokonferanse

11.04.2014

Forelesere fra Graheim lungesykehus har bidratt til at kompetanseheving på KOLS skjer i den enkelte kommune samtidig

Toril Naustdal 2014

Virksomhetsleder VLMS startet 1. april

06.04.2014

Toril Naustdal, virksomhetsleder VLMS tiltrådde i stillingen 1. april

Spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenestens tilbud i VLMS - vi ønsker å rekruttere fra hyttebefolkningen

06.04.2014

I Valdresmagasinet som kom i posten 5 april er det en artikkel om VLMS

Pasientbehandling

Valdres lokalmedisinske senter 2015

06.03.2014

I 2014 skal arbeidet med rekuttering av helsepersonell til intermediæravdelingen gjennomføres. Dette blir en spennende prosess og Valdres ønsker seg mange nye positive og engasjerte medarbeidere.

Pasientfoto

Kompetanse

06.03.2014

Kompetanse er en avgjørende faktor for at kommuner og helseforetak skal lykkes med samhandlingsreformen. Med begrepet kompetanse menes kunnskaper, ferdigheter, holdninger og evner.

Prosjektledere

Prosjektet - Samhandling i Valdres 01.09.13-30.06.14

25.02.2014

Valdresregionen fikk 1 mill fra Helsedirektoratet i samhandlingsmidler og 0,5 mill fra Fylkesmann i Oppland til velferd…

Banner1

Valdres lokalmedisinske senter - et løft for regionen

21.02.2014

Valdreskommunene har i flere år samarbeidet om en rekke interkommunale tjenester. Regionen gjør nå et løft i fellesskap med å bygge nytt Valdres lokalmedisinsk senter og skal samarbeide om helsetjenester i fellesskap.

Side 10 av 11

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes