Koronatlf og testing helger i sommer

Koronaviruset

Valdres legevakt

Valdres legevakt har døgnåpent for øyeblikkelig hjelp fra kl 1500-0800 alle helger og høytider. Det foretas ikke covid19 testing for de med symptomer eller de som ønsker å teste seg på legevakten. Testing gjøres på fastlegekontor i den kommunen du bor eller oppholder deg.

Det vil være åpne koronatelefoner i flere Valdreskommuner på helger og høytider i mai. Oversikten blir oppdatert i forkant av helg hver uke, se oversikt lengre ned. 

Valdres legevakt har ansvar for å yte øyeblikkelig hjelpe til de som bor og oppholder seg i regionen når fastlegekontorer er stengt. Helsedirektoratet har kommet med følgende oppfordring:

Tilreisende som trenger akutt helsehjelp, bes kontakte legevakt i den kommunen der de oppholder seg. Tilreisende som blir syke og som ikke trenger akutt helsehjelp, bes vurdere å reise hjem i egen bil for å få helsehjelp og få testet seg i sin hjemkommune".

Legevakt er for alle, men legevakt er ikke for alt

For å komme i kontakt med Valdres legevakt, ring 116117

Fastlegekontor, se kommunenes hjemmeside eller gå inn på www.vlms.no og klikk på «Legekontorer i Valdres» som står midt på siden

Oversikt over bemanning på koronatelefon i den respektive kommune finner dere på kommunenes hjemmeside:

Etnedal kommune https://www.etnedal.kommune.no/tjenester/krise-og-beredskap/korona-covid-19/

Sør-Aurdal kommune https://www.sor-aurdal.kommune.no/tjenester/familie-helse-og-omsorg/korona-viruset-informasjon/

Nord-Aurdal kommune https://www.nord-aurdal.kommune.no/

Vestre Slidre kommune https://www.vestre-slidre.kommune.no/tenester/familie-helse-og-omsorg/koronavirus/

Øystre Slidre kommune https://www.oystre-slidre.kommune.no/nyheter/korona-krisa-og-lokale-tiltak-i-oystre-slidre-kommune.10886.aspx

Vang kommune https://www.vang.kommune.no/tenester/helse-og-omsorg/koronavirus/

Er du syk, så skal du få nødvendig hjelp med gode råd på tlf eller konsultasjon på legevakten hvis din tilstand ikke kan vente til neste virkedag. Vi må spørre deg for å ta våre forhåndsregler ifht covid19. Er du syk og det vurderes at du skal komme til legevakten er det viktig for oss å vite hvordan vi skal hjelpe deg best mulig. Dersom du er i isolasjon eller karantene må du ikke møte opp på legevakten uten at det er nøye avklart med helsepersonell. Er du syk og trenger legehjelp, gi sykepleier på tlf beskjed om at du er i karantene eller hjemmeisolasjon.

Mange steder i landet er det slik at man kan møte opp på en legevakt. Vi ønsker at dere ringer 116117 før dere møter opp. Spesielt viktig er det i disse tider. Se også artikkelen "Ring legevakt, ikke møte opp uten avtale" for nærmere informasjon. 

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes