Legevakt trenger flere sykepleiere

HDO MG 6089

Valdres legevakt har mange dyktige sykepleiere. Flere har videreutdanning i akuttsykepleie og legevaktssykepleie.

Legevakten er bemannet hele døgnet med sykepleier. På dagtid mandag til fredag ivaretas øyeblikkelig hjelp på legekontorene i regionen. Vi trenger i stor grad sykepleiere som kan jobbe kveld, natt og helg.

En legevakt kan ikke fungerer uten leger. Valdres har dyktige fastleger som inngår i vaktturnus og vi har også vikarer som jobber hos oss.

Oppgaver på legevakt er bla:

  • Besvare telefoner til legevakt og triagere med hjelp av medisinsk index og mulighet for bruk av video
  • Lab oppgaver
  • Sykepleieoppgaver i samarbeid med lege og annet samarbeidende personell på skadestue, i smitterom mv
  • Journalføring

Valdres legevakt er lokalisert i Valdres lokalmedisinske senter (VLMS) og har gode kollegaer i de andre interkommunale avdelinger (Intermediæravdeling med kommunale akutte døgnplasser og DPS døgnstøtteplasser og Valdres jordmortjeneste med jordmor i vakt) og Sykehuset Innlandet sine tjenester (dialyse, røntgen, kreftpoliklinikk og spesialistpoliklinikk). Samarbeidet på tvers av avdelingen er god  

Har du erfaring fra akuttmedisin? har du lyst til å jobbe hos oss? vi har ledige helger og gode muligheter for å jobbe tilnærmet full stilling da alle medarbeidere skal avvikle ferie, vi har sykepleiere som skal på kurs ol samt behov ved sykefravær.

Ønsker du mere informasjon kan du ta kontakt slik:

epost:

toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no eller

ringe tlf: 970 43 084

 

Mvh

Toril Naustdal

Virksomhetsleder VLMS

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes