Brukerutvalg VLMS 2019-2023

Bilde Paaroerkurs

Brukerutvalg (BU)

Lov om helse- og omsorgstjenester forplikter kommuner til å ha systemer for at brukermedvirkning blir ivaretatt på systemnivå jf § 3-10. Lov om pasientrettigheter lovfester den enkelte pasientens rett til medvirkning og informasjon i forbindelse med sykdomsforløp og behandling, dvs. medvirkning på individnivå jf § 3-1.

Brukerinnflytelse skal legges til grunn i planlegging og gjennomføring av tjenestetilbudene på overordnet og individuelt nivå. Brukerutvalget skal benyttes aktivt for å innhente tilbakemeldinger fra brukerne.

Brukerutvalget skal være:

  • Et etablert samarbeidsforum mellom VLMS og brukerorganisasjonene
  • Et rådgivende organ slik at brukerkompetansen blir benyttet som et grunnlag for tjenesteutforming og gjennomføring
  • Forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaring med tjenestene

Brukerutvalget er nærmere omtalt under "Brukerutvalg" boks på framsiden

 

Brukerutvalget i inneværende periode er ikke avbildet da møter i stor grad har foregått på Teams. I tabellen nedenfor fremkommer det hvem som sitter i brukerutvalget. 

Lag og organisasjoner

Navn på brukerrepresentant

Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)

Per Olav Eide

Støtteforeningen for kreftramma

Ida Målfrid Skrinsrud

Diabetesforeningen

Siv Monica Sletten

Valdres handicaplag (NHF Valdres)

Arne Leite

Hørselshemmede

Liv-Karin Vambeseth Skogen

Psykisk helse og/eller rus

Tone Meisdalen

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Nils Asheim

Eldrerådet

Finn Helge Lyster

Ungdomsrepresentanter

Alva Klosbøle Madstuen og Trisha Margaret Bagaporo Johansen

 Arne Leite er leder for brukerutvalget

 

03.11.21

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes