Koronatelefon og testing 9 og 10 januar 2021

Coronaviruset

Valdres legevakt

Valdres legevakt har døgnåpent for øyeblikkelig hjelp fra kl 1500-0800 alle helger og høytider. Det foretas ikke covid19 testing for de med symptomer eller de som ønsker å teste seg på legevakten. Testing gjøres på fastlegekontor i den kommunen du bor eller oppholder deg.

Det vil være åpne koronatelefoner i Valdreskommuner på enkelte tidspunkter 9 og 10 januar 2021, se oversikt lengre ned. 

Valdres legevakt har ansvar for å yte øyeblikkelig hjelpe til de som bor og oppholder seg i regionen når fastlegekontorer er stengt. Helsedirektoratet har kommet med følgende oppfordring:

Tilreisende som trenger akutt helsehjelp, bes kontakte legevakt i den kommunen der de oppholder seg. Tilreisende som blir syke og som ikke trenger akutt helsehjelp, bes vurdere å reise hjem i egen bil for å få helsehjelp og få testet seg i sin hjemkommune".

Legevakt er for alle, men legevakt er ikke for alt

For å komme i kontakt med Valdres legevakt, ring 116117

Fastlegekontor, se kommunenes hjemmeside eller gå inn på www.vlms.no og klikk på «Legekontorer i Valdres» som står midt på siden

Oversikt over bemanning på koronatelefon i enkelte kommuner 9 og 10 januar, klikk her

Mange steder i landet er det slik at man kan møte opp på en legevakt. Vi ønsker at dere ringer 116117 før dere møter opp. Spesielt viktig er det i disse tider. Se også artikkelen "Ring legevakt, ikke møte opp uten avtale" for nærmere informasjon.

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes