Ring legevakt, ikke møt opp uten avtale

Koronaviruset

Alle som har spørsmål vedrørende koronaviruset ber vi om å kontakte Folkehelseinstituttet på 815 55 015 eller gå inn på deres hjemmeside for ytterligere skriftelig informasjon https://www.fhi.no/ det legges også ut en del informasjon på Helsenorge https://helsenorge.no/koronavirus 

Det er kommunen du er folkeregistrert i som har smittevernansvaret. Dersom du tror du kan være smittet og skal vurderes for å bli testet er det til legekontoret i den kommunen du bor du skal henvende deg til. Er du på ferie eller oppholder det i Valdres og du blir syk ber vi om at du reiser hjem og tar kontakt med fastlegekontoret der du bor.

Valdres legevakt tar hånd om øyeblikkelig hjelp fra kl 1500-0800 mandag til fredag samt helg og høytid. Legevakten må forbeholdes øyeblikkelig hjelp og vi ber om at våre linjer ikke brukes til spørsmål som skal besvares av fastlege eller legekontor der du bor.

Dersom du mener du trenger øyeblikkelig hjelp skal du ringe 116117 er det fare for liv eller helse ring 113. Er det andre årsaker til at du ønsker å kontakte Valdres legevakt, ber vi om at du ringer, og ikke personlig oppmøte. Vi har behov for å avklare situasjonen rundt deg og om det er behov for at du skal komme til legevakten eller om det kan ordnes pr tlf. Dette er nå spesielt innskjerpet i forbindelse med Coronaviruset og de restriksjoner som er innført i Norge.

Dersom du er i isolasjon eller karantene må du IKKE møte opp på legevakten uten at det er nøye avklart med helsepersonell. Er du syk og trenger legehjelp, gi sykepleier på tlf beskjed om at du er i karantene eller hjemmeisolasjon.

Vi har mange alvorlig syke pasienter å ta hånd om og vi trenger at helsepersonell ikke blir smittet, da får vi problemer med å ha legevakten åpen. Det kan få konsekvenser for mange om helsepersonell blir syke. Vi har innført munnbind både på våre medarbeidere og på pasienter som kommer til legevakten.

Vi har ansvar for at du får øyeblikkelig hjelp og vi ber deg om å være ærlig med oss når vi snakker sammen. Er du i karantene og isolsasjon, gi oss de opplysnigene med en gang. Vi ber om ærlige svar på spørsmål vi stiller deg slik at vi kan ta nødvendige forhåndsregler og bidra til at du får nødvendig helsehjelp. Det gjelder både din sikkerhet, andre pasienter sin sikkerhet og helsepersonell sin sikkerhet.

 

Legevakt er for alle, men legevakt er ikke for alt

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes