Ring legevakt, ikke møt opp uten avtale

Koronaviruset

Alle som har spørsmål vedrørende koronaviruset ber vi om å kontakte Folkehelseinstituttet på 815 55 015 eller gå inn på deres hjemmeside for ytterligere skriftelig informasjon https://www.fhi.no/ det legges også ut en del informasjon på Helsenorge https://helsenorge.no/koronavirus 

Det er kommunen du er folkeregistrert i som har smittevernansvaret. Dersom du tror du kan være smittet og skal vurderes for å bli testet er det til legekontoret i den kommunen du bor du skal henvende deg til.

Valdres legevakt tar hånd om øyeblikkelig hjelp fra kl 1500-0800 mandag til fredag samt helg og høytid. Legevakten må forbeholdes øyeblikkelig hjelp og vi ber om at våre linjer ikke brukes til spørsmål som skal besvares av fastlege eller legekontor der du bor.

Dersom du mener du trenger øyeblikkelig hjelp skal du ringe 116117 er det fare for liv eller helse ring 113. Er det andre årsaker til at du ønsker å kontakte Valdres legevakt, ber vi om at du ringer, og ikke personlig oppmøte. Vi har behov for å avklare situasjonen rundt deg og om det er behov for at du skal komme til legevakten eller om det kan ordnes pr tlf. Dette er nå spesielt innskjerpet i forbindelse med Coronaviruset og de restriksjoner som er innført i Norge.

Dersom du av din fastlege, lege i din bostedskommune eller via informasjon i media om kriterier for hvordan du skal forholde deg til Coronaviruset er i hjemmeisoloasjon eller hjemmekarantene må du IKKE møte opp på legevakten uten at dette er nøye avklart med helsepersonell. Vi har mange alvorlig syke pasienter å ta hånd om og vi trenger at helsepersonell ikke blir smittet, da får vi problemer med å ha legevakten åpen. Det kan få konsekvenser for mange om helsepersonell blir syke. Vær derfor snill å ring oss først og gjør avklaringer på om det er greit at du kommer til oss eller om dine helsemessige utfordringer kan løses på telefon. 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes