Besøk på Intermediæravdelingen

Covid 19

Vi har siden mars hatt besøksforbud på Intermediæravdelingen som følge av COVID19. Myndighetene har nå besluttet at vi skal åpne opp mer for at pasienter og pårørende skal kunne møtes. Det er i de nasjonale føringer lagt inn at det må utarbeidet lokale retningslinjer som ledelse og kommuneoverlegen har ansvaret for.

Vi har forståelse for at både pasient og pårørende ønsker å møtes igjen. I en vanskelig tid er det viktig for pasienter som er innlagt og helsepersoenell som jobber i avdelingen at vi har klare føringer for hvordan besøk skal foregå for å unngå smitte. 

Arbeidet med å utarbeide lokale retningslinjer og prosedyrer er startet opp og vi tar sikte på å åpne opp for mer besøk så snart arbeidet er ferdigstilt og godkjent. Vi tar sikte på å ha dette på plass i midten av uke 23.

Inntil nye prosedyrer er på plass gjelder de gjeldende prosedyrer.

 

VLMS 29.05.20

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes