Audiograftilbud på VLMS på plass

Arne Og Hege

 

Mange venter for lenge før de søker hjelp ved nedsatt hørsel, sier audioingeniør Arne Schiager ved Sykehuset Innlandet. Det medfører ofte at overgangen blir stor når de får tilpasset høreapparat. Mange isolerer seg og deltar i mindre grad i sosiale sammenkomster, sier Schiager.

Onsdag 7 september 2016 åpnet et nytt poliklinisk tilbud på VLMS. I flere år har det vært god dialog og samhandling mellom Sykehuset Innlandet og VLMS for å få på plass tilbudet. Det er anskaffet utstyr for vel 200.000,- som er installert på et av spesialistkontorene på VLMS.

Audiograf Hege Vangsnes Øyhus vil være en av to audiografer som en gang i måneden skal utføre polikliniske tjenester på VLMS. Øyhus sier at de kan gi tilnærmet det samme tilbudet på VLMS som på Gjøvik. Den første konsultasjonen må som regel gjennomføres på Gjøvik, men videre oppfølging kan skje på VLMS. Det er begrenset kapasitet og mange pasienter, slik at det vil være de med bevegelseshemming og eldre som vil bli prioritert. De har utstyr til å utføre høreapparat tilpassing, hørseltest og service på høreapparatet.

Audiografene sier at nedsatt hørsel medfører et livslangt oppfølgingsbehov. Hørselshemmede bør følges opp jevnlig og for mange har det vært vanskelig på grunn av lang reisevei til audiograf. Schiager sier at mye av jobben består i å snakke med pasientene, primært for å informere og avdekke behovet for tekniske tiltak.  Det er viktig at de kommer til audiograf tidlig og at de er motivert for å begynne med høreapparat om det er løsningen. Dagens høreapparat er enkle og brukervennlige. Justeringer gjøres med enkle tastetrykk hos audiograf. Schiager sier at det også er veldig viktig å trekke inn pårørende og at det er ønskelig at de kommer sammen med pasienten. Sammen kan de lære om hørseltap og hvordan de sammen kan bidra til at vedlikehold som skifte av batteri og rense propper kan gjøres på en god måte.

Har du nedsatt hørsel? For å få hjelp er første steget å bestille time hos fastlegen. Fastlegen kan så henvise deg til Sykehuset Innlandet Gjøvik, der hørselssentralen vurderer henvisningen og kaller deg inn til time. Videre oppfølging kan man få på VLMS, men det avgjør audiografene.

Vi ønsker tilbudet hjertelig velkommen og håper at mange i Valdres får nyte godt av tilbudet.

 

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes