Sykepleier 1

Sykepleier 1

Sykepleier 1 Valdres legevakt og intermediæravdelingen

Det er tilsatt sykepleier 1 i begge avdelinger der de har ansvar for å følge opp de faglige i avdelingene. Arbeidet omfatter blant annet rutiner, prosedyrer, opplæringsplan, fadderordning og internundervisning. Kristina Viken Øyhus er sykepleier 1 på legevakten og Elin Jensen Kråkenes er tilsatt som sykepleier 1 på intermediæravdelingen. Kristina har mange års erfaring fra Valdres legevakt og Elin ble tilsatt i forbindelse med åpning av intermediæravdelingen våren 2015. Hun kom da fra sykepleierstilling ved Ullevål universitetssykehus.

Det er gjort tilrettelegging i turnus for å få dette til og de inngår i turnusen i sine respektive avdelinger.

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes