Skilting

IMG 1228

Brukerutvalget i VLMS hadde møte 2. februar 2016 og hadde da en gjennomgang av skilting ute og inne. Bakgrun for det er at det har vært en del klager direkte til brukerutvalgets medlemmer, avisinnlegg og til medarbeidere. Det har vært en prosess for å bedre skiltingen der styret i eiendomsselskapet, ledere og medarbeidere og brukerutvalget har hatt et samarbeid.

Brukerutvalget opplever at skiltingen nå er gjennomgående og god både inne og ute. Ute er det for eksempel rødt kors bak Valdres legevakt på alle skilter. Det er også skiltet godt inne og det er tatt hensyn til synshemmede med taktile skilt og blindeskrift i heisen. Det er også kommet opp merking/tekst på flere dører som brukerutvalget opplever som positivt. Alle skilt/merking er ikke kommet, men dette vil komme på plass i løpet av våren.

 

Brukerutvalget opplever at mange savner en resepsjon å henvende seg i som skal til ulike typer konsultasjoner. I innkallingen til alle som skal til spesialisthelsetjenesten så er det i stor grad kommet på plass informasjon om at VLMS ligger i Garliveien 14 og at de skal parkere på nedsiden av bygget. Venterommet på Plan 1 kan de sitte ned og vente til de blir ropt opp. Det sees nå på ytterligere skilting/merking på venterommet for at pasienter som skal til spesialist, røntgen eller jordmor lettere kan oppfatte at de har kommet til rett venterom og at de ikke trenger å melde fra om at de er kommet.

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes