Brukerutvalget i SI og VLMS møttes 20.05.15

IMG 3488

Møte med brukerutvalget i Sykehuset Innlandet og brukerutvalget i VLMS 20.05.15 på Valdres lokalmedisinske senter

 

Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet tok kontakt allerede høsten 2014 og inviterte seg til VLMS 20. mai 2015. De ønsket informasjon om de interkommunale tjenestene og de tjenester Sykehuset Innlandet har i VLMS bygget.

 

I mellomtiden er det etablert brukerutvalg i VLMS. Brukerutvalget er valgt for virksomhet VLMS, ikke for alle tjenester i VLMS bygget. Det var derfor naturlig at brukerutvalgene møttes og deltok i samme møte. Det opplevdes som svært nyttig og konstruktivt fra begge parter.

 

Det ble gitt informasjon om prosessen i Valdres fra 2008-2009 og frem til i dag. For Valdres har brukermedvirkning vært en helt naturlig del av prosessen helt fra forprosjektet i 2009 og fram til etablering av brukerutvalget våren 2015.

 

Erfaringsutveksling, dialog, omvisning i virksomhet VLMS samt gode råd og tips fra brukerutvalget i Sykehuset Innlandet var svært nyttig for begge parter.

 

Klikk her for å se presentasjon fra møte

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes