Brukerutvalg er opprettet

IMG 3488

Brukerutvalg i virksomhet VLMS

Brukerutvalget er valgt for virksomhet VLMS som består av Valdres legevakt, Valdres jordmortjeneste, Intermediæravdeling med kommunale akutte døgnplasser og Sykehuset Innlandet sine tjenester som er røntgen, dialyse, kreftpoliklinikk og spesialistpoliklinikk. Virksomhet VLMS har sine avdelinger i plan 1 i bygget.

Nestleder er valgt inn som brukerutvalgets representant i drifts- og utviklingsrådet. Brukerutvalget er valgt for fire år og følger kommunestyreperioden. Leder og nestleder er valgt for to år. Utvalget skal ha inntil 4 møter pr år.

Brukerutvalget er personlig oppnevnt og skal være et rådgivende organ for ledelsen i VLMS og skal medvirke på overordnet og strategisk nivå. Enkeltsaker skal ikke behandles av brukerutvalget.

Brukerutvalget ønsker innspill fra brukere med erfaring fra tjenester i virksomhet VLMS og oppfordrer til at det tas kontakt med medlemmer i brukerutvalget.

Brukerutvalget ble opprettet i 2015

Avbildet brukerutvalg er fra perioden 2015-2019 

Brukerutvalget for inneværende periode - 2019-2023, se artikkelen "Brukerutvalg VLMS 2019-2023"

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes