Brukerutvalg er opprettet

IMG 3488

Brukerutvalg i virksomhet VLMS

Brukerutvalget er valgt for virksomhet VLMS som består av Valdres legevakt, Valdres jordmortjeneste, Intermediæravdeling med kommunale akutte døgnplasser og Sykehuset Innlandet sine tjenester som er røntgen, dialyse, kreftpoliklinikk og spesialistpoliklinikk. Virksomhet VLMS har sine avdelinger i plan 1 i bygget.

Nestleder er valgt inn som brukerutvalgets representant i drifts- og utviklingsrådet. Brukerutvalget er valgt for fire år og følger kommunestyreperioden. Leder og nestleder er valgt for to år. Utvalget skal ha inntil 4 møter pr år.

Brukerutvalget er personlig oppnevnt og skal være et rådgivende organ for ledelsen i VLMS og skal medvirke på overordnet og strategisk nivå. Enkeltsaker skal ikke behandles av brukerutvalget.

Brukerutvalget ønsker innspill fra brukere med erfaring fra tjenester i virksomhet VLMS og oppfordrer til at det tas kontakt med medlemmer i brukerutvalget.

Brukerutvalget ble opprettet i 2015

 

Medlemmer av brukerutvalget er:

Organisasjon

Navn

Funksjon

Epostadresse

Valdres   Handikaplag

Arne   Leite

Leder

arne.leite@online.no

Kommunalt   råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Valdres

Anne   Kari Buajordet

Nestleder

anne.kari.buajordet@outlook.com

LHL   Valdres

Anne   Grete Odden

Medlem

anne.grete.odden@online.no

Støtteforeningen   for kreftramma og pårørende i Valdres

Ida   Målfrid Skrindsrud

Medlem

imskrindsrud@gmail.com

Valdres   Diabetesforeningen

Eva   Bjerke

Medlem

Eva.granum@gmail.com

Valdres   Hørselslag

Tor   Erling Sæthre

Medlem

tor.erling.s@gmail.com

Mental   helse/RIO

Tone   Meisdalen

Medlem

tone@meisdalen.no

Eldreråd   – Valdres

Aslaug   Fossen Helle

Medlem

fargeklattene@hotmail.com

Virksomhetsleder   VLMS

Toril   Naustdal

Sekretær

toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

 

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes