Alert/Proakt

IMG 3508

Den norske helsetjenesten er svært god. Det betyr ikke at vi ikke kan bli enda bedre. Forskning viser at nyutdannede sykepleiere opplever utfordringer på flere felt etter endt utdanning. I denne sammenheng vil vi spesielt trekke frem følelsen av uforberedthet i forhold til å ta ansvaret for svært syke pasienter (Norvoll, 2002) samt en opplevelse av usikkerhet og kaos (Wangensteen, 2008). Det viser seg også at sykepleiernes handlingskompetanse innenfor fagutvikling i liten grad har vært gjenstand for utvikling de første fem år etter endt utdanning (Solli, 2009). Samtidig sier sykepleiere at de opplever kompetanse gjennom å mestre krevende situasjoner. Kritisk tenkning er en målrettet måte å tenke på i den hensikt å gjøre beslutninger som bygger på solide argumenter heller på løse antagelser (Wangensteen, 2009). Imidlertid oppleves det utfordrende å utvikle seg faglig, siden det ikke er tradisjon for å avsette tid til dette i arbeidstiden (Norvoll, 2002).

En gjennomgang av dødsfall ved Portsmouth Hospital i Storbritannia i 1999, avdekket følgende sannsynlige medvirkende årsaker til unødvendige dødsfall:

  • Mangelfull kunnskap og mangelfulle ferdigheter blant helsepersonell om systematiske pasientobservasjoner.
  • For sen oppstart av adekvat behandling og manglende innsikt om tidsfaktorens betydning i behandlingen
  • Feil behandlingsnivå
  • Dårlig kommunikasjon mellom helsepersonell
  • Uklare ansvarsforhold
  • Dårlig kontinuitet og nyorganisering (Helsebiblioteket, 2011)

På bakgrunn av disse funnene, utviklet intensivleger kurskonseptet Alert. Det endrer navn til ProAct høsten 2015.

Sykehuset Innlandet, Høgskolen i Gjøvik, Valdreskommunene (Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal og Etnedal), Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland, Gjøvik kommune ønsker å samarbeide om innføring av ProAct.

I april 2015 ble det gjennomført instruktøropplæring for alle samarbeidsparter ved Høgskolen i Gjøvik. Instruktørene har nå ansvar for å undervise på de respektive arbeidsplasser.

Klikk her for å lese mer om Alert/ProAct

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes