Offisiell åpning av Nødnettet i Norge

Ole AMK Stavanger

Tirsdag 1 desember 2015 var det offisiell åpning av nødnettet i Norge. Det var direktør for direktorat for nødkommunikasjon (DNK) Tor Helge Lyngstøl som stod for den offisielle åpningen med blant annet H.M Kong Harald, Justis- og bereskapsminister Anders Anunsen og sluttbrukere. Valdres legevakt ved legevaktsoverlege Ole Tveiten var en av tre sluttbrukere fra helsesiden.

Nødnettet skal sikre effektiv og sikker kommunikasjon internt i og med nødetater, brann, politi og helse. Prosessen har pågått over mange år og nødnettet er innført i faser. Fase 0: Osloområdet, fase 1: Øst (Hedmark og Oppland), Fase 2: Sør, Fase  3: Vest, Fase 4: Midt-Norge og Fase 5: Nord-Norge.

Nødnettet har vært i drift i Valdres siden 4. mars 2014.

 

For ytterligere informasjon om nødnettet klikk på vedlagt lenke

http://dinkom.no/DNK/Nyhetsarkiv/Landsdekkende-Nodnett/

 

Bilder nedenfor:

Nødnettkartet, nødnettkake, sluttbrukere helse ved legevaktsoverlege Ole Tveiten, sykepleier legevakt i Stavanger og leder for AMK sentral ved St.Olavs hospital, sluttbrukere av nødnettet (politi, brann og helse)og direktrø DNK Tor Helge Lyngstøl

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes