Jordmødrene lykkes

IMG 0479

Valdreskommunene deltok i et opplæringsprosjekt «Tidlig inn – med barnet i mente» i 2014. Her deltok barnevernstjenesten, psykisk helsetjeneste, Valdres jordmortjeneste, helsesøstre og NAV. Prosjektet ble satt i drift fra 2015.

Prosjektet resulterte i at Valdres jordmortjenesten skal tilby konsultasjon tidlig i svangerskapet helst fra uke 6-8 for å kartlegge, informere og veilede gravide. Temaer som blir tatt opp i konsultasjonen er kosthold, fysisk aktivitet, røyk, snus, alkohol, psykisk helse og vold. Jordmødrene har i 2015 gjennomført kurs i motiverende samtaler for å lære om samtaleteknikk og kommunikasjon.

Fagleder for Valdres jordmortjeneste Wenche Hermundstad var i november invitert til en konferanse arrangert av KoRus-Øst for å fortelle om hvordan Valdres har jobbet og hvordan de lykkes.

Det har i over 20 år vært et felles skjema for oppfølging av gravide som er et samarbeid mellom fastlegene og jordmødrene. Skjema ble i slutten av 2014 revidert der tidlig samtale ble sett inn i skjema.

Når den gravide ringer legekontor for å bestille time etter å ha tatt graviditetstest får de anbefalt å kontakte jordmor snarest for tidlig konsultasjon. Erfaringene fra 2015 viser at mange har ønsket slik konsultasjon. Pr oktober var det nærmere 80 % av alle gravide som takket ja til tidlig konsultasjon. I høst har jordmortjenesten opplevd at mange gravide tar kontakt med jordmortjenesten før de kontakter fastlege.

Jordmortjenesten opplever at gravide er veldig godt fornøyde med tidlig konsultasjon. Tidligere var første konsultasjon hos jordmor først i svangerskapsuke 20.

Wenche Hermundstad mener Valdres har lykkes fordi det var et tverrfaglig prosjekt med gode diskusjoner, kompetanseheving og et godt tverrfaglig arbeid som resulterte i en motivasjon for endring. Det ble utarbeidet samhandlingsrutiner for Valdreskommunene og det ble innført «Tidlig inn team» i hver kommune der jordmødre er med. Fastlegene har vært enige og har vært flinke til å informere og følge opp de gravide.

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes