Valdres legevakt

HDO MG 6089

Legevakt håndterer øyeblikkelig hjelp og nyoppståtte tilstander som ikke kan vente til neste virkedag og at pasienten da tar kontakt med legekontoret de har fastlege. Nasjonalt legevaktasnummer, 116117 ble innført i 2015 og man kan ringe det nummeret uansett hvor i Norge man er. Nummeret er i bruk hele døgnet og besvares av sykepleier på  Valdres legevakt. På hverdager mellom 0800-1500 vil pasienter bli vurdert og settes til feks legekontor i den kommunen de har fastlege (Valdres) eller oppholder seg (turist, hyttebeboer mfl). Det er lagt tilrette for at vi kan ringe 116117 uansett hvor i Norge vi her. Man bli satt til nærmeste legegvakt.

Valdres legevakt har i alle år hatt telefonnummer 61361044 og dette er fremdeles i drift og kan benyttes dersom man trenger å kontakte Valdres legevakt, men befinner seg utenfor Valdres.

Valdres har siden våre 2000 hatt et interkommunalt samarbeidet om legevakt. Valdres legevakt flyttet inn i nye og funksjonelle lokaler på Valdres lokalmedisinske senter i mars 2015. Det er felles legevakt for de 6 valdreskommunene mandag – torsdag fra kl 15.00-08.00, og fredag fra kl 15.00 til mandag kl 08.00. Alle helligdager og høytider er det Valdres legevakt som håndterer øyeblikkelig hjelp hele døgnet.

Øyeblikkelig hjelp på dagtid hverdager håndteres av fastlegekontor i de respektive valdreskommuner. Likevel oppfordres innbyggere og de som oppholder seg i regionen til å ringe 116117 uansett tid på døgnet. Det kan gjøres viktig avklaringer på telefon og eventuelt bruk av video. De som skal til legevakten vil få et tidspunkt de skal møte på venterommet.

Når du ringer vil du bli møtt i telefonen av en av sykepleiere, som vil være med deg å vurdere, gi råd og avklare om du skal komme til legevakten, når og hvordan eller om det er forhold som kan tas med fastlege neste virkedag. Man må påberegne ventetid siden det kan oppstå akutte hendelser på legevakten som må prioriteres i første rekke.

Legevakten har nytt og moderne utstyr. Avdelingen har et godt samarbeid med ambulansetjenesten, norsk luftambulanse og de øvrige avdelinger i virksomheten som intermediæravdelingen, jordmortjenesten, røntgen, kreftpoliklinikken og dialyseavdelingen.

På Valdres legevakt er det tilsatt spesialsykepleiere og sykepleiere. Alle fastleger i Valdres inngår i legevaktsturnus, turnusleger og vikarleger. Medarbeidere på legevakten besvarer alle henvendelser på telefon, administrerer nødnettet og bistår legevaktslegen ved behov. Avdelingen har legevaktsoverlege med det medisinskfaglige ansvaret samt avdelingssykepleier. Se bilder nedenfor.

Ved livstruende hendelser ring 113

Ved tilstander som oppleves som nødvendig å få konsultert i dag ring 116117

For konsultasjon som kan vente til neste virkedag ring fastlegekontoret

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes