Valdres legevakt

Signe Lill Stine Mari

Valdres har siden våre 2000 hatt et interkommunalt samarbeidet om legevakt og var frem til 2015 lokalisert i Fagernes legesenter sine lokaler.

Valdres legevakt flyttet inn i nye og funksjonelle lokaler på Valdres lokalmedisinske senter i mars 2015. Det er felles legevakt for de 6 valdreskommunene mandag – torsdag fra kl 15.00-08.00, og fredag fra kl 15.00 til mandag kl 08.00. Øyeblikkelig hjelp på dagtid hverdager håndteres av fastlegekontor i de respektive kommuner.

På Valdres legevakt er det tilsatt 11 faste medarbeidere som er utdannet spesialsykepleiere og sykepleiere. Alle fastleger i Valdres inngår i legevaktsturnus. Medarbeidere på legevakten besvarer alle henvendelser på telefon, administrerer nødnettet og bistår legevaktslegen ved behov.

Legevakt håndterer øyeblikkelig hjelp og nyoppståtte tilstander som ikke kan vente til fastlegekontoret åpner. Fra 1. september ble det innført nasjonalt legevaktasnummer, 116117. Valdres legevakt har i alle år hatt telefonnummer 61361044 og dette er fremdeles i drift. Ved livstruende hendelser ring 113.

Når du ringer vil du bli møtt i telefonen av en av våre dyktige medarbeidere, som vil være med deg å vurdere hvorvidt saken haster eller ikke. Vi hjelper deg med å sette deg på time på legevakt eller gi råd/veiledning eller bestille ambulanse om det skulle være nødvendig. Man må påberegne ventetid siden det kan oppstå akutte hendelser på legevakten som må prioriteres i første rekke.

Legevakten har nytt og moderne utstyr. Avdelingen har et godt samarbeid med ambulansetjenesten, norsk luftambulanse og de øvrige avdelinger i virksomheten som intermediæravdelingen, jordmortjenesten, røntgen og dialyse.

Det er dyktige medarbeidere i avdelingen som har et faglig fokus. Det er avdelingsmøter, internundervisning i avdelingen og på tvers av flere avdelinger i virksomheten. Se bilder nedenfor.

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes