Valdres jordmortjeneste

Fullsizerender

Valdres jordmortjeneste har flyttet inn i nye lokaler i Valdres lokalmedisinske senter (VLMS). Jordmor har svangerskapskontroller av gravide fra hele Valdres. Fra 2015 tilbys alle gravide samtale tidlig i svangerskapet, gjerne uke 5-6. Legekontor informerer om det og oppfordrer den gravide om å kontakte jordmor. Jordmødrene har hovedansvaret for nyfødte og kvinner i barsel de første 7 dagene etter fødsel, deretter overtar helsestasjonen og helsesøstre. Jordmødrene har mulighet for å ta nyfødtscreening, følling og Bilicheck (kontroll av gulsott), hørselstest og vektkontroll av nyfødte samt gi ammeveiledning.

Planlagte fødsler skjer i hovedsak ved fødeavdelingene på Gjøvik og Lillehammer. I enkelte tilfeller også på Ringerike.

Gravide kan kontakte jordmor ved spørsmål om lite liv, vannavgang, blødninger, rier med mer. De vil også få hjelp til å vurdere om de er i fødsel og om det er behov for følge til sykehuset av jordmor. Dersom jordmor vurderer at den gravide ikke vil rekke frem til sykehuset før hun føder, vil det være et rom klart på VLMS hvor det er mulig å ha en akutt fødsel. For de få som har en akutt fødsel ved VLMS, må mor og barn overflyttes til sykehuset i barsel dersom hun ikke kan reise hjem etter 6-12 timer med poliklinisk oppfølging av jordmor. Dette vil jordmor vurdere i samråd med den fødende og eventuelt lege.

Direktenummer til jordmor på dagtid 08.00-15.00 er 61 35 89 27

Jordmødrene vil ha døgnkontinuerlig vaktberedskap som dekker akutte henvendelser fra de gravide. Ta kontakt med Valdres legevakt på telefon 116117/ 61361044 ved spørsmål eller akutte henvendelser kl 15.00-08.00 helger og høytider. De setter telefonen over til vakthavende jordmor.

 

Medarbeidere i Valdres jordmortjeneste er:

Live Cecilie Grindaker, jordmor med videreutdanning i akupunktur, fagleder

Wenche Hermundstad, jordmor

Marianne H Bergum, jordmor med videreutdanning i akupunktur

Siri Haugen Sørfonden, jordmor

 

Jordmødrene hospiterer årlig ved et av landets sykehus for å opprettholde fødselskompetansen.

 

Oppdatert 01.12.2020

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes