Sykehuset Innlandet

Mortne

Sykehuset Innlandet har sykehus i Hedmark og Oppland, disse er: Elverum, Hamar, Tynset, Kongsvinger, Lillehammer og Gjøvik. Det er to lokalmedisinske senter i Oppland, Nord-Gudbrandsdal LMS og Valdres lokalmedisinske senter. I nedslagsfeltet til Sykehuset Innlandet er det 48 kommuner og ca 400.000 innbyggere.

Flere stortingsmeldinger de senere årene har tydeliggjort at spesialisthelsetjenesten skal sentralisere det de må og desentralisere det de kan.

Sykehuset Innlandet har i mange år hatt tjenester i Valdres lokalmedisinske senter og det har vært et godt samarbeid mellom Valdreskommunene og Sykehuset Innlandet.

Oversikt over tjenester:

Dialyse

Røntgen

Kreftpoliklinikk

Spesialistpoliklinikk

En nærmere beskrivelse av disse finner du i menyen til venstre.

 

Foto: Morten Lang-Ree, tidligere administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF, nå rådgiver i prehospitale tjenester og deltar i utviklingsarbeidet med ved VLMS, bildet er tatt av avisa Valdres

 

 

 

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes