Legeutvalg

Helsepersonell

Legeutvalg

Intermediæravdeling med kommunale akutte døgplasser (KAD) blir det høyeste nivået i omsorgstrappa for alle kommuner. Avdelingen skal ivareta tilbud før, istedenfor og etter sykehus opphold.

Legeutvalget skal:

  • Være et formelt utvalg mellom VLMS, kommuner og helseforetak
  • Sikre god kvalitet og samhandling mellom tjenestenivå i kommuner og VLMS
  • Sikre god informasjon og kunnskap om tjenestene i VLMS til regionens fastleger
  • Være pådrivere for at tjenestene i VLMS skal brukes etter intensjonen, jf veileder 04/16 for kommunale akutte døgnplasser (KAD)

Legeutvalget skal bidra til å bedre informasjonsflyt, samhandling og kompetanse på tvers av kommunegrensene.

Legeutvalget har et ansvar for å dele kompetansen med sine kollegaer og sørge for å gjøre tilbudet ved VLMS godt kjent for alle fastleger i regionen.

Legeutvalget ledes av overlege VLMS, virksomhetsleder VLMS er sekretær, det skal avholdes ha 1-2 møter i året.

Legeutvalget består av:

Per Einar Jahr, overlege VLMS, Nord-Aurdal, (leder)

Toril Naustdal VL VLMS (sekretær)

Ole Tveiten, Legevaktsoverlege

Marit Tuv, Vang

Siw Odden Fosheim, Vestre Slidre

Arild Jacobsen, Øystre Slidre

Nerijus Gintalas, Sør-Aurdal

Tor Inge Kristianslund, Etnedal

Anne Christine Bjørenbye, overlege Intermediæravdelingen

 

Oppdatert 01.12.2020

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes