Kvalitetsutvalget

Puslespill

Kvalitetsutvalget

Stortingsmelding 10 – God kvalitet – trygge tjenester 2012/2013 stiller krav til kvalitet og pasientsikkerhet.

Kvalitetsutvalget skal være:

  • Et formelt utvalg mellom VLMS og samarbeidskommuner
  • Sikre god kvalitet og samhandling mellom tjenestenivåene i kommunene og regionalt
  • Implementering av rutiner og prosedyrer samt behandlingslinjer i den enkelte kommune og i VLMS

Kvalitetsutvalget skal bidra til å utvikle rutiner og prosedyrer for å sikre god samhandling mellom helseforetak – kommuner og VLMS. Arbeidet skal bidra til at regionen i fellesskap sikrer at tjenester utføres på riktig nivå, til rett tid og på rett sted samt at VLMS sin visjon og verdigrunnlag blir ivaretatt.

Veileder for kommunal øyeblikkelig hjelp 03/14 påpeker at kommuner som samarbeider om kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser må etablere en gjensidig forståelse av kommunens prosess omkring tjenestenivå og tildeling. Utvalget skal ha minimum to møter pr år.

Kvalitetsutvalg består av:

Toril Naustdal virksomhetsleder VLMS (leder)

Anita Rødningen, avdelingssykepleier Intermediæravdelingen (sekretær)

Veronica Ortiz, Vang,

Turid K. Nordåker, Vestre Slidre

Gina Myreng, Øystre Slidre

Monica Gothenborg/Marita Strande, Nord- Aurdal

Tone Langedrag, Sør-Aurdal

Eli Strand, Etnedal

 

Oppdatert 01.12.2020

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes