Kreftpoliklinikk

Bildet Kreftpoliklinikk

Kreftpoliklinikken på Fagernes er en underavdeling av Kreftenheten ved Gjøvik sykehus, og følger de samme retningslinjer og prosedyrer som ved Gjøvik sykehus. Poliklinikken er lokalisert i Valdres Lokalmedisinske Senter, for tiden i lokaler ved Intermediæravdelingen

Kreftpoliklinikken blir ledet av kreftsykepleier. Dagansvarlig lege på Intermediæravdelingen har også ansvar for kreftpoliklinikken.

Behandlingen av pasientene starter alltid opp ved Kreftenheten på Gjøvik. Dersom første behandling går som forventet kan påfølgende kurer gis på Fagernes.  

Blodprøver blir tatt ved lokale legekontor to dager i forveien. Prøvene blir sendt til analyse og er klar til den dagen pasienten skal ha behandling. Overlegen ved Gjøvik sykehus avgjør om pasienten skal ha kur eller ikke. Pasienten får som regel en telefon fra kreftsykepleier dagen før kur, for å høre om han/hun er klar for ny behandling.

Kontakten med Gjøvik sykehus opprettholdes under hele behandlingsforløpet. Kreftpoliklinikken på Fagernes er elektronisk knyttet sammen med Sykehuset Innlandet.

Hva kan gjøres ved Kreftpoliklinikken på Fagernes?

1)    Cellegift

2)    Medisinsk tilleggsbehandling

3)    Blodtransfusjoner

4)    Blodprøvekontroll

5)    Stell og skylling av sentrale venekateter

6)    Informasjonssamtaler om kreft, cellegift og bivirkninger av behandling. Ernæring og livsstil.

 

     Kreftpoliklinikken har tett samarbeid med kreftkoordinator i Valdres.

     Kreftpoliklinikkens åpningstider: onsdag og torsdag 08:00-15:30

Telefon: 61358946

Kontakt og beskjeder andre dager kan ringes til: 61358923

 

Adkomst: Parkering ved Valdres Lokalmedisinske Senter. Følg skilting mot hovedinngang legevakt (ikke Legesentret) Ta heis eller trapp til Plan 1. Her er det venterom hvor pasienten blir hentet.

Valdres lokalmedisinske senter har kantine som er oppe fra kl. 11:00 til 14:00 på virkedager.

 

Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på?

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes