Intermediæravdelingen

Avdelingsmoete

Intermediæravdelingen

Intermediæravdelingen består av 10 intermediærplasser, 2 kommunale akutte døgnplasser og 2 plasser for DPS Gjøvik, poliklinikk Valdres. Pasienter i avdelingen kommer fra de seks Valdreskommunene.

Det er dyktige medarbeidere i avdelingen som har et faglig fokus, erfarne medarbeidere fra kommune- og spesialisthelsetjensten og flere av sykepleierne har videreutdanning i onkologi, palliasjon, kardiologi, psykisk helse og smertebehandling.

Det er avdelingsmøter, internundervisning i avdelingen og på tvers av flere avdelinger i virksomheten. Vi har en framtidsretta avdeling med gode hjelpemidler, medisinsk teknisk utstyr, elektronisk legemiddelkabinett, elektronisk bestilling av medisinsk forbruksmateriell og pasientvarslingssystem på telefoner medarbeidere går med.

Pasientene får næringsrik og god mat som er hjemmelaget fra produksjonskjøkkenet på huset og det er et godt samarbeid med korttidsavdelingen i plan 2, vaktmestere og renholdspersonalet.

Intermediærplasser

Pasienter som legges inn i avdelingen er pasienter som er utskrivingsklare fra sykehus, kommunene eller pasientens fastlege har søkt om opphold eller de overføres fra en KAD plass. Det vil være daglige legevisitter der diagnostisering, behandling og videre tilbud gjøres i samarbeid med sykepleiere i avdelingen og tildelingskontoret. Det er tildelingskontoret i Nord-Aurdal som har oversikt over ledige plasser, de foretar de faglige vurderinger for opphold i samarbeid med lege og avdelingens sykepleiere. Alle pasienter som ligger i avdelingen skal ha et enkeltvedtak som inneholder tidsrom og hva pasienten kan forvente seg av oppholdet.

Pasienter som er innlagt på intermediærplass faktuerers etter samme satser som ved korttidsopphold i institusjon som årlig reguleres i statsbudsjettet. 

Kommunale akutte døgnplasser (KAD)

Fastleger i regionen kan legge inn pasienter på KAD i samarbeid med lege på intermediær på dagtid. Legevaktsleger kan skrive pasienter inn og ut av disse to plassene i legevaktstidsrommet. Dersom det ligger pasienter på disse plassene på hverdager etter kl 08.00 er det legen som har ansvaret for avdelingen som sørger for at pasienten skrives ut. Pasienter skrives ut til sin respektive kommune, til sykehus eller intermediæravdelingen. Det er en medisinskfaglig beslutning som ligger til grunn for behandlingsnivå. Opphold på en KAD plass er vederlagsfritt

Intermediæravdelingen er et nivå over kommunale sykehjemsavdeling, da de har daglige legevisitter og de som er tilsatt i tillegg til legene er sykepleiere og fysioterapeut. Intermediær- og KAD plassene ivaretar behovet før, istedenfor og etter sykehus.

 

 DPS Gjøvik, poliklinikk Valdres

Det er psykiatere og psykologspesialister ved DPS Gjøvik, poliklinikk Valdres som kan legge inn på disse plassene i nært samarbeid med overlegen på Intermediæravdelingen. De har også ansvar for å følge opp pasientene. Sykepleiere i avdelingen sørger for omsorg og tygghet i form av at pasientene får mat, foreskrevne medisiner og oppfølging av det medisinskansvarlig etter dialog. 

 

Oppdatert 01.04.2021

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes