Interkommunale tjenester

Inger Torun Omar Jorun Ole

Valdreskommunene har over mange år samarbeidet godt om de interkommunale/regionale tjenestene. Nytt fra 2015 er en intermediæravdeling med kommunale akutte døgnplasser (felles sengeavdeling for Valdres) for å ta hånd om pasienter før, istedenfor og etter sykehusopphold som er i tråd med samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen trådde i kraft 01.01.2012.

De interkommunale/regionale tjenestene i virksomhetet VLMS er:

  • Valdres legevakt
  • Valdres jordmortjeneste
  • Intermediæravdeling med kommunale akutte døgplasser
  • Regional kreftkoordinator

En nærmere beskrivelse av disse finner du i menyen til venstre. Regional kreftkoordinator har artikler og informasjon under "Regional kreftkoordinator" på framsiden.

 

Foto april 2015: Inger Torun Klosbøle, ordfører, Omar Dajani, rådmann, Jorun Ødegård Bjerke, kommunalsjef og Ole Tveiten, legevaktsoverlege. Bildet er tatt av Ingrid Valen Egeland

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes