Driftsorganisasjonen for virksomhet VLMS

Navn Paa Veggen

Driftsorganisasjonen gjelder for de avdelinger som er tilknyttet virksomhet VLMS som er:

Interkommunale/regionale tjenester

  • Valdres legevakt
  • Valdres jordmortjeneste
  • Intermediæravdeling med kommunale akutte døgnplasser og DPS døgn plasser
  • Regional kreftkoordinator

Sykehuset Innlandet

  • Dialyse
  • Røntgen
  • Kreftpoliklinikk
  • Spesialistpoliklinikk

 

De interkommunale tjenester er organisert med Nord-Aurdal kommune som vertskommune etter kommunelovens § 28b.

Alle medarbeidere i virksomheten enten de tilhører de interkommunale/regionale tjenester eller Sykehuset Innlandet er tilsatt i Nord-Aurdal kommune.

Driftsorganisasjonen består av drifts- og utviklingsråd, brukerutvalg, legeutvalg og kvalitetsutvalg.

I oversikten til venstre står en kort omtale av de ulike råd og utvalg. 

 

Oppdatert 01.12.20

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes