Drifts- og utviklingsråd

Navn Paa Veggen

Drifts og utviklingsråd (DUR)

DUR erstatter samarbeidsorgan for VLMS og styringsorganet for Valdres legevakt. Vertskommunen har ansvar for vertskommuneavtalen, avtaler med helseforetaket og utarbeidelse av budsjett som legges fram for rådmannsutvalget.

DUR skal:

  • Være en formell overordna arena for strategisk og langsiktig planlegging mellom VLMS, kommuner og helseforetak
  • Sikre god informasjon og kunnskap om tjenestene i VLMS i regionen og helseforetaket

Siden oppstarten i 2015 er det avholdt 4 møter hvert av årene. Utvalgene kan selv spille inn saker til DUR.

 

DUR består av:

Vebjørn Johansen, kommunalsjef Nord-Aurdal kommune (leder)

Guro R. Kvam, kommunalsjef Vang kommune, representerer helse- og omsorgslederforum (nestleder)

Solrun Fransen, virksomhetsleder VLMS (sekretær) - starter 01.10.22

Linda Mæhlum Robøle, ordfører/Regionrådet i Valdres IPR (vara Fjelltun)

Elin Jensen Kråkenes, medarbeiderrepresentant

Arne Leite - leder i brukerutvalget

Per Einar Jahr, overlege VLMS

Martine D. Solli, legevaktsoverlege (vikar for Ole Tveiten) - starter 01.09.22

Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Pre-hospitale tjenester - SI

Jorun Ødegård Bjerke, avdelingssjef divisjon psykisk helsevern - SI

Laila Olsen, enhetsleder DPS Gjøvik, poliklinikk Valdres - SI

Morten Lang-Ree, rådgiver Pre-hospitale tjenester - SI

Ingrid With, rådgiver divisjon Gjøvik/Lillehammer - SI

 

Oppdatert 01.08.2022

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes