Drifts- og utviklingsråd

Navn Paa Veggen

Drifts og utviklingsråd (DUR)

DUR erstatter samarbeidsorgan for VLMS og styringsorganet for Valdres legevakt. Vertskommunen har ansvar for vertskommuneavtalen, avtaler med helseforetaket og utarbeidelse av budsjett som legges fram for rådmannsutvalget.

DUR skal:

  • Være en formell overordna arena for strategisk og langsiktig planlegging mellom VLMS, kommuner og helseforetak
  • Sikre god informasjon og kunnskap om tjenestene i VLMS i regionen og helseforetaket

Det avholdes minimum to møter pr år. Utvalgene kan selv spille inn saker til DUR.

 

DUR består av:

Pål Andreassen, kommunalsjef Nord-Aurdal kommune (leder)

Steinar Nybråten, kommunalsjef Øystre Slidre kommune, representerer helse- og omsorgslederforum (nestleder)

Toril Naustdal, virksomhetsleder VLMS (sekretær)

Toril Grøbrekk, ordfører Etnedal

Elin Jensen Kråkenes, medarbeiderrepresentant

Anne Kari Buajordet - brukerutvalget

Svein Pettersen, helse i Valdres

Per Einar Jahr, overlege VLMS

Ole Tveiten, legevaktsoverlege

Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør  Pre-hospitale tjenester - SI

Gunn Gotland Bakke, divisjonsdirektør Psykisk helsevern - SI

Morten Lang-Ree, rådgiver Pre-hospitale tjenester - SI

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes