Dialyseavdeling

Dialyse Spl

Når nyrefunksjonen er nede i ca 5-10% restfunksjon, må nyrene delvis erstattes ved hjelp av dialyse eller nyretransplantasjon. Ved dialyse renses kroppen for skadelige stoffer. Dette kan skje ved hemodialyse (bloddialyse) eller peritonealdialyse (posedialyse).  Begge metodene brukes til å erstatte nyrenes funksjoner ved akutt eller kronisk nyresvikt.

Hemodialyse er det som blir utfører på Dialysen i VLMS. Under dialysebehandlingen ledes blod fra pasienten via et slangesystem og gjennom en kunstig nyre hvor selve blodrensingen foregår, og derfra tilbake til pasienten. Gjennom den kunstige nyren ledes også en dialysevæske, en elektrolyttoppløsning, som kontinuerlig produseres av dialysemaskinen. I den kunstige nyren kommer blodet i nær kontakt med dialysevæsken, bare atskilt fra denne ved en tynn dialysemembran som har mange og fine porer. Gjennom disse porene vandrer vann og avfallstoffer som skal fjernes fra blodet. Det skjer også en regulering av elektrolytt og syre/base balansen i blodet.  Ved nyresvikt er urinmengden oftest meget liten. Da kan man lett få et overskudd av væske. Dette kan føre til utvikling av ødemer og evt også opphopning av væske i lungene. Under hver dialysebehandling må man derfor som oftest korrigere væskebalansen, slik at man fjerner dette væskeoverskuddet som er kommet siden forrige dialysebehandling.  Hvor ofte og hvor lenge man skal ha behandling avhenger av flere ting, bl.a om det er noen restfunksjon i nyrene. De fleste pasienter trenger dialysebehandling 4-5 timer 3 ganger hver uke.

Dialysen i VLMS er en satellitt tilhørende Sykehuset Innlandet Lillehammer. Nefrolog kommer til VLMS en gang per mnd på legevisitt. Medarbeidere på dialysen er:

Mona Røtterud, sykepleier og helsesykepleier

Sara Ophaug, intensivsykepleier

Janne Elisabeth Haugrud, sykepleier, helsesykepleier og psykisk helse

Eli Marit Myrvold Bleka, sykepleier, fagleder

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes