Brukerutvalg

IMG 3488

Brukerutvalg (BU)

Lov om helse- og omsorgstjenester forplikter kommuner til å ha systemer for at brukermedvirkning blir ivaretatt på systemnivå jf § 3-10. Lov om pasientrettigheter lovfester den enkelte pasientens rett til medvirkning og informasjon i forbindelse med sykdomsforløp og behandling, dvs. medvirkning på individnivå jf § 3-1.

Brukerinnflytelse skal legges til grunn i planlegging og gjennomføring av tjenestetilbudene på overordnet og individuelt nivå. Brukerutvalget skal benyttes aktivt for å innhente tilbakemeldinger fra brukerne.

Brukerutvalget skal være:

  • Et etablert samarbeidsforum mellom VLMS og brukerorganisasjonene
  • Et rådgivende organ slik at brukerkompetansen blir benyttet som et grunnlag for tjenesteutforming og gjennomføring
  • Forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaring med tjenestene

Brukerutvalget er nærmere omtalt under "Brukerutvalg" boks på framsiden

 

Bildet er av Brukerutvalget for forrige periode. Brukerutvalget i inneværende periode er ikke avbildet da møter i stor grad har foregått på Teams.

 

Oppdatert 01.12.2020

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes