KOLS kurs på Videokonferanse

Bilde NAK

Fire onsdager i mars og starten av april ble det gjennomført kurs i kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Kursholder var Granheim lungesykehus i Gausdal. Granheim er et spesialsykehus for lungemedisinsk behandling og rehabilitering av pasienter fra hele landet.                                                               

Gjennom temaene akutt behandling, langsiktig behandling, egenmestring og psykisk helse, fikk 78 helsepersonell fordelt på alle seks Valdreskommunene viktig kunnskap om KOLS. Granheim stilte med lungelege, sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter med spesialkompetanse innen lungesykdommer,  forelesningene var via videokonferanse. Ved å bruke videokonferanse utstyr i egen kommune, ble tilbudet en mulighet for mange ansatte på tvers av profesjon. Under undervisningen var det mulighet for spørsmål og dialog, noe som var til stor nytte for alle parter.

Tilbakemelding fra deltakerne er udelt positive, og viser at ved å gjøre undervisning lett tilgjengelig er mulighetene store til å nå mange. Kurset har satt fokus på, og høynet kunnskapen om KOLS blant helsepersonell i Valdres. Bruk av videokonferanse vil være en viktig måte  å drive kunnskapsbygging på i fremtiden, og øke mulighetene for samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes