Ledige stillinger

Valdres er en region med lang og god tradisjon for samhandling og utvikling av helsetjenester. Våren 2015 fikk samarbeidet en ny dimensjon når vi tok i bruk våre nye lokaler. Valdres lokalmedisinske senter (VLMS) ligger sentralt i Fagernes.

VLMS er navnet på bygget og er en stor arbeidsplass. Vertskommunen Nord-Aurdal har lokaler for institusjons- og hjemmetjenester, ergo- og fysioterapi samt produksjonskjøkken og kantine. Oppland fylkeskommune har lokaler for Valdres tannklinikk. Virksomhet VLMS består av interkommunale tjenester som er Valdres legevakt, Valdres jordmortjeneste og intermeidæravdelingen med kommunale akutte døgnplasser. I tillegg består virksomheten av Sykehuset Innladet sine tjenester som er dialyse, røntgen, kreftpoliklinikk og et av landets bredeste polikliniske helsetilbud.

Nord-Aurdal kommune er vertskommune for virksomhet VLMS. Ledige stillinger som også omhandler VLMS vil publiseres på hjemmesiden til Nord-Aurdal.

Klikk på lenken nedenfor så vil du komme til Nord-Aurdal kommune sin hjemmeside - ledige stillinger. Her står det hvordan du går fram for å søke stilling. For å se ledige stillinger klikk på "Oversikt over ledige stillinger" til venstre i bildet. 

 

Ledige stillinger

 

Side 0 av 0

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes