Fra E16

Kontakt oss

Virksomhet VLMS

Tjeneste

Telefonnr

Valdres jordmortjeneste

61 35 89 27

Valdres legevakt

61 36 10 44

Røntgen

61 35 89 40

Dialyse mandag-onsdag-fredag/kreftpoliklinikk tirsdag og torsdag

61 35 89 45

Intermediæravdeling med kommunale akutte døgnplasser

61 35 89 20/       61 35 89 23

Spesialistpoliklinikken

Det er 10 til 12 forskjellige spesialister som utfører polikliniske tjenester. For å få time hos spesialist er det din fastlege som sender henvisning. Det vil da være en vurdering utført av de aktuelle spesialister om pasienter får time og konsultasjon utført på i Valdres lokalmedisinske senter eller om det skal skje på sykehuset. Spesialistene er i Valdres 1-3 ganger pr mnd. Disse spesialister er:  Nyrelege, hudlege, hjertelege, ortoped, ortopediingeniør, revmatolog, øyelege, øyelege og  diabetespoliklinikk med fundusfoto (øyenbunnsfotografering)

Virksomhetsleder Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no tlf: 970 43 084

Besøksadresse: Garlivegen 14, 2900 Fagernes

 

 

Virksomhet Omsorg og rehabilitering

Tjeneste

Telefonnr

Produksjonskjøkken/kantine –   Plan 0

61 35 89 90/          61 35 89 91

Institusjonsavdeling, 30 plasser –   Plan 2

61 35 89 70

Fysio- og ergoterapi – Plan 1

61 35 89 85/          61 35 89 86

Hjemmetjenesten

61 35 89 60/         976 89 021

Kommunalt hjelpemiddellager

415 28 996/           976 89 021

Heldøgns omsorgsleiligheter

Plan 1 61358992

Plan 2 61358993

Virksomhetsleder Eirunn Bjørkheim

epost: eirunn.bjorkheim@nord-aurdal.kommune.no tlf: 906 04 645

Besøksadresse: Garlivegen 12, 2900 Fagernes

 

Oppland fylkeskommune

Tanklinikken Valdres

Telefon: 61 27 05 90

Besøksadresse: Garlivegen 16, 2900 Fagernes

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes