Vang eldreråd

Kontaktperson
Magnor Wigdel
Telefon
61367157 / 909 54 543
Type
Frivilling-lag-forening
Aktivitet
Samtale/veiledning
Område
Vang

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.