Vang Bondelag

Vang i Valdres

Kontaktperson
Gunnar Belsheim
Telefon
97474248
Type
Frivilling-lag-forening
Område
Vang
Beskrivelse av virksomheten
"Norges Bondelag har til formål å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. Norges Bondelag er partipolitisk nøytralt og skal ikke yte økonomisk støtte eller ta imot økonomisk støtte fra politiske partier."

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.