Vang bonde og småbrukerlag

Kontaktperson
Kjell Anders Haugen
Telefon
41331618
Type
Frivilling-lag-forening
Aktivitet
Interesseorganisasjon
Område
Vang
Beskrivelse av virksomheten
Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser, blant annet gjennom de årlige jordbruksforhandlingene og et aktivt arbeid overfor det politiske miljøet på Stortinget.

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.