Torpe aktivitetssenter

Kontaktperson
Helge Søndrol
Telefon
48100524
Type
Frivilling-lag-forening
Aktivitet
Aktivitetstilbud
Område
Vang
Beskrivelse av virksomheten
Tresløyd, handarbeid, kaffi og kake

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.