Makalaus Løypelag

Stavadalen, Nyset og Liaåsen

Kontaktperson
Vidar Skoglund
Telefon
93403329
Type
Frivillig-lag-forening
Aktivitet
Aktivitetstilbud
Område
Nord-Aurdal,Sør-Aurdal
Beskrivelse av virksomheten
Foreningens formål er å etablere, drifte og vedlikeholde skiløyper i området Liaåsen, Nystølen, Nyset, Makalaus, Stavadalen og tilstøtende områder herunder å eie eller leie teknisk utstyr til slikt formål. Foreningen har et ikkeøkonomisk formål.

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.