Søndre Fjellstølen Hytteforening

Søre Fjellstølen

Kontaktperson
Lars Hoff-Arnesen
Telefon
922 66 303
Type
Frivilling-lag-forening
Område
Sør-Aurdal
Beskrivelse av virksomheten
Hytteeierforeningen arbeider med saker som har felles interesse for hytteeierne på Søndre Fjellstølen. Vi forsøker å skape positive aktiviteter og arbeider for at området skal være et godt sted å være. Foreningen samarbeider både med kommunen, grunneiere og profesjonelle aktører i området. Hytteierforeningen er også medlem av Sør-Aurdal Hytteforum. Søndre Fjellstølen hytteforening ble stiftet 08.10.1963. I 2019 var det 280 medlemmer i Hytteeierforeningen, av omtrent 350 hytter.

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.