Sør-Aurdal Røde Kors Besøkstjeneste

Type
Frivilling-lag-forening
Aktivitet
Samtale/veiledning,Møteplass,Aktivitetstilbud
Område
Sør-Aurdal
Beskrivelse av virksomheten
Frivillige som skaper aktiviteter for eldre, hjemmeboende funksjonshemmede og innvandrere. De som er under målgruppen, i tillegg til behov for frivillige. Kaffekrok på Solbraut i Bagn mandager. Kvinnekafè annenhver tirsdag i Bagn.

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.