Vangsjøen Vel

Rogne, Øystre Slidre

Kontaktperson
Rolf Jørn Karlsen
Telefon
90164293
Type
Frivilling-lag-forening
Aktivitet
Møteplass,Kulturtilbud
Område
Øystre Slidre
Beskrivelse av virksomheten
Vangsjøen Vel er velforening for hytte- og stølseiere i Vangsjøområdet. Vellet har til formål å verne om stedets lokale miljø og bidra til bærekraftig bruk av området. Vellet skal ivareta medlemmenes felles interesser vis-à-vis og i samarbeid med grunneiere, kommunen, veglag, andre velforeninger, løypelag og andre. Vellets medlemmer omfatter hytte- og støls-/grunneiere i områdene rundt Vangsjøen. Vellet grenser forøvrig mot Midthøgde, og Søndre Rennsenn Vel og Øyangen Vel.

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.