Øystre Slidre Næringsforening

Øystre Slidre / Valdres

Kontaktperson
Arne Nordås
Telefon
91749081
Type
Frivillig-lag-forening
Aktivitet
Kurs/foredrag,Møteplass,Arrangement
Område
Øystre Slidre
Beskrivelse av virksomheten
Øystre Slidre Næringsforening har pr. april 2023 cirka 150 medlemsbedrifter. Vi er spesielt opptatt av å gjøre små og nystartede bedrifter synlige, og det er vårt medlemsblad Bli Kjend med opplag 10 000, som gjennom årene har vært limet i foreningen. De siste 2-3 årene under pandemien har vi satset på å lage filmer om medlemsbedriftene som legges ut på YouTube, Facebook og på vår nettside blikjend.no . Vi har pr. april 2023 lagt ut 20 filmer og 5 podkast som ligger på vår nettside blikjend.no. Vi har også startet et prosjekt som vi kaller "Elever ut i bedriftene", der vi inviterer medlemsbedriftene til å ta imot elever fra ungdomsskolen, videregående og voksenopplæring for å gi dem en bedre oversikt over og informasjon om hva det er behov for av arbeidsplasser i vårt distrikt. Vi arrangerer gratis kurs i livreddende førstehjelp hvert år, og vi arrangerer medlemsmøter med innhold og som sosialt treff.

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.