Øystre Slidre Næringsforening

Øystre Slidre

Kontaktperson
Arne Nordås
Telefon
91749081
Type
Frivilling-lag-forening
Aktivitet
Kurs/foredrag,Møteplass,Arrangement
Område
Øystre Slidre
Beskrivelse av virksomheten
Øystre Slidre Næringsforening har pr. april 2022 cirka 150 medlemsbedrifter. Vi er spesielt opptatt av å gjøre små og nystartede bedrifter synlige, og det er vårt medlemsblad Bli Kjend med opplag 14 000, som har vært limet i foreningen. De siste 2-3 årene under pandemien har vi satset på å lage filmer om medlemsbedriftene som legges ut på YouTube, Facebook og på vår nettside blikjend.no . Vi har pr. april 2022 lagt ut 19 filmer og 5 podkast som ligger på vår nettside blikjend.no. Vi har også startet et prosjekt som vi kaller "Elever ut i bedriftene", der vi inviterer medlemsbedriftene til å ta imot elever fra ungdomsskolen, videregående og voksenopplæring for å gi dem en bedre oversikt over og informasjon om hva det er behov for av arbeidsplasser i vårt distrikt.

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.