Øystre Slidre Frivilligsentral

Heggenes

Type
Kommunal
Aktivitet
Samtale/veiledning,Kurs/foredrag,Møteplass,Aktivitetstilbud
Område
Øystre Slidre
Beskrivelse av virksomheten
Sentralen sin oppgåve og funksjon: Leggje til rette for folkehelsearbeid Støtte opp om frivillig aktivitet og rekruttere nye frivillige Vera ein sosial møteplass Stimulere til aktivitetar på tvers av alder og kultur

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.