Øystre Slidre Eldreråd

Kontaktperson
Solveig Rydland
Telefon
99734288
Type
Frivilling-lag-forening
Aktivitet
Samtale/veiledning
Område
Øystre Slidre
Beskrivelse av virksomheten
Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen som skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for dei eldre i kommunen. Eldrerådet er oppretta av Kommunestyret og har fem medlemmer.

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.