Ungdomsklubben i Nord Aurdal

Fagernes

Kontaktperson
Øystein Hovrud
Telefon
980 18 229
Type
Frivilling-lag-forening
Aktivitet
Møteplass,Aktivitetstilbud,Kulturtilbud
Område
Nord-Aurdal
Beskrivelse av virksomheten
Ungdomsklubben i Nord Aurdal (UNA) lager fritidsaktiviteter for ungdommer i Nord- Aurdal kommune. UNA samarbeider med skolene i kommunen og lokale lag og foreninger. Våre aktiviteter er tverrfaglige og legger vekt på samarbeid, samhold, kreativitet og demokrati. UNA leder også ungdomsrådet i Nord-Aurdal. Ungdomsrådet er kommunen sin rådgiver i ungdomspolitiske saker, og skal gjennomføre tiltak for og med ungdom.

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.