Sørskogen Vel

Bjørgo

Kontaktperson
Anne Britt S. Gullhagen
Telefon
61 36 49 33
Type
Frivilling-lag-forening
Aktivitet
Møteplass
Område
Nord-Aurdal
Formell kompetanse
*ring Kristin Rosenlund å spør, hun har sittet i styret

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.