Nord-Aurdal Kulturskole

Trykkeriet kulturarena/ Undervisning hovedsaklig i Nord-Aurdal Barneskole

Kontaktperson
Susanne Engelmann
Telefon
908 65 376
Type
Kommunal
Aktivitet
Aktivitetstilbud,Kulturtilbud
Område
Nord-Aurdal
Beskrivelse av virksomheten
Kulturskolen er ressurssenteret for kunst og kultur for alle innbyggerne i Nord-Aurdal kommune. Vi har et bredt spekter av undervisning i ulike kunstformer, både for barn, ungdom og voksne. Hovedvekten av vår kompetanse ligger på musikk, dans, visuell kunst og teater. Vi tar samarbeid mellom det frivillige og det profesjonelle kulturlivet på alvor og gjør kulturaktivitet tilgjengelig lokalt. For mer informasjon se www.nakulturskole.no.

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.