Nord-Aurdal Idrettsråd

Fagernes

Kontaktperson
Anne Svenkerud Bjørgo
Telefon
41201122
Type
Kommunal
Aktivitet
Samtale/veiledning,Møteplass,Aktivitetstilbud
Område
Nord-Aurdal
Beskrivelse av virksomheten
Nord-Aurdal Idrettsråd består av frivillige som arbeider for idrett og kultur i kommunen, og fungerer som et bindeledd mellom idrettslagene, kommunen og idrettskretsen.

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.