Nord-Aurdal Idrettsråd

Nord Aurdal

Kontaktperson
Anna Høstland
Telefon
47902027
Type
Frivillig-lag-forening
Aktivitet
Samtale/veiledning,Kurs/foredrag,Møteplass,Aktivitetstilbud,Arrangement
Område
Nord-Aurdal
Beskrivelse av virksomheten
Nord-Aurdal idrettsråd er et felles organ for alle idrettslag i Nord-Aurdal kommune som er tilsluttet idrettsrådet og er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.